SPR:n henkilöstölle perusymmärrystä energiankäytön ja liikkumisen vaikutuksista hiilijalanjälkeen

Suomen Punainen Ristissä vastuullisuus tarkoittaa paitsi hädänalaisten auttamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa, myös vastuuta oman toiminnan ilmastovaikutuksista. Ongelmakohtiin puututaan niin auttamistyössä kuin päivittäisissä toiminnoissakin.

SPR:n keskustoimisto aloitti vuonna 2018 systemaattisen ympäristötyön työkalunaan WWF:n Green Office, ja käyttöoikeus merkkiin saavutettiin jo seuraavana vuonna. Veripalvelu seurasi heti perässä, ja sen jälkeen toiminta on alkanut laajentua SPR:n muihin yksiköihin ja piireihin. 

Keskeinen osa SPR:n ympäristötyötä on henkilöstön tietoisuuden kasvattaminen, toteaa SPR:n keskustoimiston Green Office -vastaava Tiina Meurman. ”Siksi halusimme järjestää henkilöstöllemme koulutuksen perusasioista, ja Kierrätyskeskuksen tarjoama ympäristökoulutus vastasi tuota tarvetta.” 

Tiinalla on hyvä tuntuma käytännön ympäristötyöhön, sillä hän on ollut käynnistämässä oman tiiminsä ympäristötyötä ja luomassa SPR:n sisäistä yhteistyöverkostoa, jossa jaetaan hyviä ympäristötyön käytäntöjä.

Kierrätyskeskukselta tilatun koulutuksen aiheena oli energiankäytön ja liikkumisen vaikutukset hiilijalanjälkeen, aihe, joka koskettaa laajasti meidän jokaisen arkea niin töissä kuin kotonakin. Kutsu SPR:lle räätälöityyn etäkoulutukseen lähetettiin SPR:n kaikille yksiköille.

Palaute koulutuksesta on ollut positiivista. ”Etäkoulutuksen tunnelma oli hyvä, chatissa käytiin keskustelua ja sisällöt olivat käytännönläheisiä. Esimerkit koettiin maanläheisiksi ja helposti ymmärrettäviksi”, Tiina Meurman summaa.

”Koulutus vastasi hyvin tarpeeseemme perusymmärryksen luomisesta ja toi myös uusia ajatuksia ja näkökulmia. Kouluttaja oli asiantunteva, ja tekniikka toimi hyvin. Kaiken kaikkiaan koulutus ylitti odotukseni, ja voin suositella sitä lämpimästi.”