Fraktio selvitti hiilijalanjälkensä ja sai suuntaviivat ympäristötyöhönsä

Fraktion tavoitteena oli selvittää hiilijalanjälkilaskennan avulla, mistä yrityksen päästöt koostuvat, mitkä ovat olennaisia asioita liiketoiminnan kannalta, miten niihin pystytään vaikuttamaan ja mitkä ovat ne tavat, joilla syntyneitä päästöjä voidaan kompensoida.

Fraktiossa vastuullisuustyö sai alkunsa, kun vastuullisuudesta, vaikuttavuudesta ja ympäristöasioista innostuneet henkilöt päättivät perustaa oman tiiminsä syksyllä 2020. Vastuullisuustyön määrittelyyn otettiin heti alkumetreillä mukaan ulkopuolinen konsultti, jonka avulla selkiytettiin mitä vastuullisuus Fraktiossa tarkoittaa ja miten sitä lähdetään avaamaan. Strategiatyön aikana Fraktiolle asetettiin sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset tavoitteet vastuullisuuden perspektiivistä, sekä määriteltiin vastuullisuusvisio ja -missio.  

”Meillä on Fraktiolla aina ollut motto, että tuemme positiivista kehitystä ja arvoissa on tosi vahvasti, että haluamme vaikuttaa positiivisesti maailmaan”,

sanoo palvelumuotoilija Satu Heikinheimo, yksi Fraktion vastuullisuustiimin jäsenistä.  

Fraktion vastuullisuutta määriteltäessä kävi ilmi, että yrityksen sosiaalinen vastuullisuus oli keskimääräistä paremmalla tasolla. Siksi vastuullisuustiimi päätti keskittyä yrityksen ympäristövaikutusten selvittämiseen. Samassa yhteydessä päätettiin myös selvittää yrityksen hiilijalanjälki sekä miettiä tarvittavat toimenpiteet, joilla Fraktion vastuullisuustyötä edistetään. 

Fraktion vastuullisuustyönprosessia on fasilitoinut vastuullisuustoimisto Hovi Creative.

Kierrätyskeskus valikoitui kilpailutuksessa hiilijalanjälkilaskennan kumppaniksi, koska Kierrätyskeskuksen vastuuhenkilöt osasivat selkeästi kertoa, mitä kaikkea laskentaan sisältyi ja mitä toimenpiteitä se Fraktiolta edellytti. 

Laskentaprosessissa ei tullut vastaan suuria yllätyksiä, ja selkeän listan avulla myös tiedon kerääminen sujui ongelmitta. 

”Yhteistyö Fraktion kanssa oli todella mutkatonta ja sujuvaa. Hiilijalanjälkilaskenta vaatii paljon työtä myös asiakkaalta: hankintoihin liittyviä tietoja kaivetaan kirjanpidosta, työntekijöiden kulkutapoja työpaikalle selvitellään kyselyillä ja vuokranantajalta pyydetään energiankulutustietoja ja niin edelleen. Fraktion porukka kokosi tiedot järjestelmällisesti ja nopeasti kasaan, joten laskenta saatiin ripeästi vauhtiin”,

kertoo Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Sally Londesborough. 

Evergreen-sovelluksella siemeniä työtovereilleen kiitoksena hyvin tehdystä työstä ja Eden Projektin kautta nämä siemenet istutetaan oikeiksi puiksi.

”Hiilijalanjäljen laskenta on eräänlainen tiedostamisen työkalu. Sen avulla tiedämme, mikä meidän hiilijalanjälkemme on ja pystymme siihen myös yksilöinä vaikuttamaan”,

Satu kertoo.

Fraktio on vuonna 2012 perustettu valmentava ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen mm. ohjelmistokehitykseen, valmennukseen, suunnitteluun ja palvelumuotoiluun liittyviä palveluita. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä hieman alle 50 työntekijää.