Siirry sisältöön

Whistleblower-
ilmoituskanava

Whistleblower-ilmoituskanava

Tervetuloa Kierrätyskeskuksen ilmoituskanavalle. Palvelun taustalla on EU:n vuonna 2019 säätämä ns. Whistleblowing-direktiivi. Whistleblowing kääntyy sanatarkasti pilliin puhaltamiseksi. Käsitteenä sillä tarkoitetaan henkilöä, joka organisaation sisältä paljastaa väärinkäytöksiä tai epäasiallista toimintaa tavoitteena sen pysäyttäminen.

Direktiivin tarkoituksena on suojella niitä henkilöitä, jotka haluavat paljastaa organisaationsa väärinkäytöksiä. Esiin nostettavat väärinkäytökset voivat liittyä esim. ympäristönsuojeluun, liikenneturvallisuuteen, julkiseen talouteen ja kilpailusääntöihin tai kansanterveyteen. Direktiivi ei kata esimerkiksi työlainsäädäntöä, työturvallisuutta tai sopimusoikeudellisia ristiriitoja asiakkaan ja myyjän välillä. Vaikka työlainsäädäntö tai työturvallisuus ei kuulu direktiivin alueelle, niissä on itsessään vahvat suojat työntekijälle ja vaatimukset näytön hankkimisesta ennen työoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ilmoituksen jättänyttä henkilöä suojellaan kaikilta vastatoimilta. Ilmoittajaa ei saa esimerkiksi erottaa, siirtää huonompiin tehtäviin, alentaa palkkaa, pelotella tai päättää alihankkijan sopimusta. Suojelu ulotetaan myös ilmoittajan avustajiin, jos avustaja neuvoo tai auttaa ilmoituksen tekemisessä.

Whistleblower-ilmoituskanava on tarkoitettu Kierrätyskeskuksen sisäiseen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön

lmoituskanavan kautta ilmoituksen voi jättää kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat työnsä yhteydessä saaneet tietoonsa tai todistaneet väärinkäytöksiä. Tällaisia henkilöitä ovat kaikki Kierrätyskeskuksessa työskentelevät henkilöt, mutta myös alihankkijamme sekä yhteistyökumppanimme niiltä osin, kuin asia on tullut tietoon työtehtävien kautta. Ilmoituskanavan tarjoamaa ilmoittajan suojaa ei saa esimerkiksi myymälässämme asioiva yksityishenkilö. He voivat antaa palautetta toiminnastamme normaalien asiakaspalautekanaviemme kautta.

Ilmoituksen vastaanottajalle annetaan tietoa ilmoituksen käsittelystä ja sen pohjalta toteutetuista toimenpiteistä viimeistään 3 kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitukset pitää kuitata vastaanotetuiksi 7 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Ilmoituksen käsittelyn aikana ilmoittajaan voidaan olla yhteydessä ilmoitusjärjestelmän kautta. Tieto ilmoituksen käsittelystä ja toteutetuista toimenpiteistä tulee järjestelmään. Älä siis unohda ottaa ilmoituksen täyttämisen jälkeen sinulle annettua käyttäjätunnusta ja salasanaa talteen. Ilman niitä et pääse seuraamaan ilmoituksen käsittelyä.

Ilmoittamasi huolet käsitellään luottamuksellisesti, ja voit jättää ilmoituksen myös nimettömästi. Tämän lomakkeen kautta jätettyjä ilmoituksia käsittelevät Kierrätyskeskuksen työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava sekä kenttäpäällikkö.

Jos ilmoituksesi koskee näitä henkilöitä, voit ottaa yhteyttä suoraan johtoryhmän jäseniin, joiden yhteystiedot löytyvät täältä. Ilmoituksestasi riippuen asian selvittämiseen voidaan ottaa mukaan myös tekninen asiantuntija, ympäristövastaava, taloussuunnittelija sekä johtoryhmän sihteeri.

Alla oleva linkki johtaa ulkoisen palveluntarjoajan järjestelmään, jossa voit jättää ilmoituksen. Tutustu etusivun sisältöön ennen ilmoituksen täyttämistä. Henkilötietosi tai yhteystietosi eivät tallennu järjestelmään, ellet niitä sinne itse erikseen anna. Ilmoituskanava on tarkoitettu hyvässä uskossa tehtyjä väärinkäytösepäilyjä varten. Ilmoituskanavan käyttäminen mustamaalaamiseen, kiusaamiseen tai kostoksi ei ole sallittua, ja näihin tarkoituksiin jätetty ilmoitus saattaa johtaa toimenpiteisiin ilmoittajaa vastaan.

Jos olet Kierrätyskeskuksen työntekijä tai yhteistyökumppani ja olet huolissasi toiminnastamme tai olet todistanut tapahtumia, jotka voivat olla epäasiallisia tai peräti laittomia väärinkäytöksiä, voit kertoa niistä meille tästä linkistä löytyvällä lomakkeella: