Siirry sisältöön

Sosiaalinen vastuu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tehdään sosiaalisesti kestävää ympäristötyötä.  
Tällä sivulla kerrotaan Kierrätyskeskuksen sosiaalisen vastuun periaatteista.

Hyvä työpaikka

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tarjoaa merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään. Olemme osaamisen kehittymisen ja voimavarojen kasvamisen mahdollistava valmentava työpaikka.

Kehitämme työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Johtamisessa ja esihenkilötyössä huomioidaan työntekijöiden moninaisuus.

Tarjoamme työntekijöillemme henkilökohtaista työhönvalmennusta yksilön – aktiivisen toimijan – lähtökohdista käsin. Kierrätyskeskuksen tavoitteena on rakentaa aidosti monimuotoinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö.

Organisaatio on sitoutunut valmentavaan johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Valmentavan esihenkilötyön tavoitteena on, että tuetussa työsuhteessa olevat työntekijät löytävät työpaikan avoimilta työmarkkinoilta Kierrätyskeskuksessa työskentelyn aikana. Osaamisen kehittämisessä teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Koemme onnistuneemme, kun työntekijämme valmiudet jatkotyöllistymiseen paranevat.

Tutustu Kierrätyskeskuksen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan linkin dokumentista (s.10) :

Hyvä naapuri

Kierrätyskeskus luo mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Toimimme osana paikallisyhteisöä ja verkostoidumme mm. koulujen, päiväkotien, yhdistysten ja taloyhtiöiden kanssa kestävän elämäntavan edistämiseksi.

Koulutustoimintamme tukee asukkaiden ja erityisesti lasten osallisuutta elinympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Koulutus toteutetaan eri ikäryhmille sopivalla tavalla, ja sitä tarjotaan myös selkokielellä.

Yhteiskunnan vastuullinen jäsen

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja valmentaminen lisäävät sosiaalista osallisuutta ja vähentävät syrjäytymistä. Vapaaehtoistoiminta puolestaan antaa mahdollisuuden olla mukana yhteisössä ja tehdä tärkeää ympäristötyötä. Toiminnan toteuttamisessa kiinnitetään huomiota vapaaehtoisten hyvinvointiin ja oppimiseen.

Kierrätyskeskus kehittää toimintatapoja, jotka tarjoavat asiakkaille ja sidosryhmille mahdollisuuden sosiaalisen vastuun kantamiseen. Hankinnoissa suosimme sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka muutoin painottavat sosiaalista vastuuta.