5 askelta ympäristötyön aloittamiseen yrityksessä

Parhaimmillaan ympäristötyön aloittaminen auttaa yritystä kehittymään muillakin osa-alueilla.

Ympäristötyön tekemiseen on yhtä monta mallia kuin on tekijöitäkin. Siitä voi tulla taakka, jos sen tekee huonosti, toisaalta sivutuotteena se voi olla hauskakin tapa viedä eteenpäin esimerkiksi yhteisöllisyyttä työyhteisössä. Siihen panostamalla voi saada ympäristö- ja brändihyödyn lisäksi aikaan myös taloudellista tulosta.

Alle on koottu viisi vinkkiä ja ajatuksia siitä, miten voi välttää pahimmat karikot ja sudenkuopat, kun starttaa ympäristötyön omassa organisaatiossa.  

1) Aloita fiksusti ja järjestelmällisesti

Ympäristötyötä voi tehdä monella tavalla ja tasolla. Helpoin tie on alkaa vain tehdä fiiliksen mukaan jotain, mikä tuntuu ympäristönäkökulmasta hyödylliseltä, vaatii vähän panostusta ja tuottaa hyvää mieltä. Kiva juttu! Saatoitte juuri saada aikaan jotain merkittävää – tai sitten ette. Oikeastaan ette tiedä. Siinä on tekemisen pulma.

Meillä Kierrätyskeskuksessa ympäristötyötä on tehty tavalla tai toisella koko yrityksen olemassaolon ajan, mutta vasta viimeisen vajaan kymmenen vuoden kuluessa järjestelmällisen otteen myötä olemme pystyneet ottamaan ”löysät pois” monesta kohtaa. Niitä kohtia on löytynyt loppujen lopuksi yllättävän paljon, kun asioita on tarkasteltu kunnolla ja oikein.

Järjestelmällistä työtä voi tehdä aivan itsenäisesti, kunhan tuntee menetelmät ja mahdolliset kompastuskivet. Apuna voivat toimia myös sertifioidut ympäristöjärjestelmät kuten ISO 14001 ja erityisesti pk-yrityksille suunnattu, valmiit työkalut sisältävä Ekokompassi (www.ekokompassi.fi). 

Sertifioiduissa järjestelmissä on myös se etu, että niiden kriteerien toteutumisen arvioi aina puolueeton kolmas osapuoli. Tästä syystä niiden avulla voi omasta ympäristötyöstä viestiä helpommin ja luotettavammin. 

Ota siis opiksi meidän ja muiden tekemistä virheistä ja aloita kerralla kunnolla! 

2) Ota muut mukaan – äläkä unohda johtoa

Ei ole lainkaan epätyypillistä, että ympäristötyötä lähtee käynnistelemään satunnainen rivityöntekijä, jolla on tunteen paloa asian puolesta. Näin käy monesti etenkin vähän suuremman kokoluokan yrityksessä. 

Alusta lähtien on kuitenkin tärkeää saada yrityksen johto mukaan muutenkin kuin vain toteamaan, että ”Tee vaan! Tuskin siitä mitään haittaakaan on.” Tuloksellinen ympäristötyö vaatii riittävät resurssit ja siihen sitoutuneen johdon. 

Koko työyhteisön sitouttaminen ympäristötyöhön on tärkeää. Sitoutuneen henkilöstön avulla varmistetaan tulokset ja kentältä nousevat monesti parhaimmat ajatuksetkin toiminnan kehittämiseksi. Tämä edellyttää avointa ja vastaanottavaa johtamiskulttuuria, jossa työntekijöitä kuunnellaan ja heidän asiantuntemustaan omassa työssään arvostetaan. Monesti LEAN-johtamisfilosofian menetelmät ovat apuna tässä. Parhaimmillaan ympäristötyön aloittaminen auttaa yritystä kehittymään muillakin osa-alueilla! 

3) Tartu oikeisiin asioihin!

Kun ympäristötyötä tekee järjestelmällisesti, nousevat esille olennaiset asiat, joihin kannattaa tarttua. Nämä ovat ympäristönäkökulmasta aidosti merkittäviä, mutta niiden avulla saavutetaan monesti myös taloudellista ja viestinnällistä hyötyä. Ne saattavat myös olla keskeisessä roolissa yrityksen riskienhallinnan näkökulmasta.

Usein on myös perusteltua tehdä nippelimpiäkin asioita, jos taustalla on suurempi tarkoitus. Monesti nämä liittyvät ympäristötyön jalkauttamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen. Niiden avulla saadaan oma pesä kuntoon ja ympäristötyön tekemisestä uskottavaa. 

4) Kerro saavutuksista, palkitse onnistumisista

Läpinäkyvyys on avainasemassa, kun ympäristötyötä lähdetään tekemään ja jalkauttamaan. Jotta yhteisiin tavoitteisiin voi sitoutua, on tärkeää tuntea ne ja keinot niiden saavuttamiseksi. Sopivan mittaisiin jaksoihin pilkotut oikeasti saavutettavissa olevat tavoitteet kannustavat toimimaan. Tuloksia kannattaa käydä aika-ajoin läpi ja samalla sopia mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, jos tavoitteet uhkaavat jäädä saavuttamatta. Tuleen ei kannata jäädä makaamaan.

Hyvät suoritukset kannattaa huomioida. Palkitsemisen ei tarvitse olla rahallista, vaan esimerkiksi työyhteisön yhteiset mukavat hetketkin toimivat palkkiona. Varsinkin, kun tarkoitus ei ole nostaa esiin yksilösuoriutujia, vaan palkita koko yhteisö hyvästä työstä. Ja vaikkei kissakaan kiitoksella elä, hyvien suoritusten esiin nostaminen ihan vain kiittämällä lisää kiinnostusta ja motivoi seuraavallakin kerralla yrittämään entistä paremmin.

5) Kasva ja kehity!

Nälkä kasvaa syödessä ja niin käy monesti myös ympäristötyössä. Jossain vaiheessa tulee kuitenkin raja vastaan, jolloin kaikki helpot jutut on tehty ja vaikeisiin siirtyminen tuntuu liiankin vaikealta.

Tässä avuksi voi tulla ulkopuolinen sparraaja, joka avaa silmiä mahdollisuuksien suhteen katsomalla asioita laatikon ulkopuolelta: organisaatiosta voikin vielä löytyä helposti kuntoon laitettavia osa-alueita. 

Jos ympäristötyön ottaa vakavasti, on välillä tehtävä hankalampiakin päätöksiä. Erityisesti tässä kohdassa mitataan johdon sitoutuminen ja halu resursoida ympäristötyöhön. Toisaalta suuremmilla panoksilla saavutetaan monesti myös taloudellisesti merkittävämpiä tuloksia.

Joskus pitää myös olla itselleen armollinen ja todeta, että kaikki mitä voidaan tehdä on tehty. Tämänkaltaisessa tilanteessa kannattaa keskittyä säilyttämään saavutetut tulokset – maailma muuttuu kyllä ympärillä ja kohta on taas uusia tavoitteita saavutettavana!

Ville Heinilä

Ympäristöpäällikkö

• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän neuvonta ja auditointi
• Hiilijalanjälkilaskenta
• Kiertotalouslaskenta
• Ympäristötyön kehittäminen
• Kierrätyskeskuksen ympäristövastuutyö

Puh. 0400 348 115