Luontokadon pysäyttäminen vaatii katseen kohdistamista luonnonvarojen käyttöön

Hiilijalanjälkiä lasketaan nykyään ahkerasti. Organisaatiot mittauttavat toimintansa hiilijalanjälkeä ja kansalaiset laskevat henkilökohtaista hiilijalanjälkeään. Myös yksittäisille tuotteille, erilaisille palveluille tai vaikkapa ravintola-annoksille on saatavilla tietoa niiden ilmastovaikutuksista hiilijalanjäljen muodossa. 

On upeaa, että ilmastotietoisuus on lyönyt läpi, ja yrityksiltä vaaditaan tietoa niiden toiminnan ja tuotteiden kasvihuonekaasupäästöistä. Tähän hiilijalanjälki on erinomainen mittari, ja me Kierrätyskeskuksessakin käytämme sitä sekä omien että asiakkaidemme ilmastovaikutusten mittaamiseen. Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttavat mekanismit eivät ole aivan yksinkertainen kokonaisuus, mutta hiilijalanjäljen avulla päästään tarkastelemaan monimutkaista asiaa kätevästi yhden lukeman kautta.

Hiilijalanjäljistä luontojalanjälkiin 

Ilmastonmuutos ei kuitenkaan ole ainoa meneillään oleva ympäristökriisi. Maapallollamme on käynnissä valtava sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennätysvauhtia. Näiden haasteiden taklaaminen edellyttää näkökentän laajentamista hiilijalanjäljestä ja ilmastovaikutuksista luontoon ja ympäristöön kokonaisuutena.  

Sitä saat mitä mittaat, sanotaan. Niinpä on tärkeää kehittää hiilijalanjäljen rinnalle uusia mittareita, jotka auttavat sekä yrityksiä että yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parhaita mahdollisia valintoja. Yksi vastaus tähän tarpeeseen on kehitteillä Jyväskylän yliopiston vuonna 2022 käynnistyneessä hankkeessa, jossa arvioidaan S-ryhmän luontojalanjälkeä (Biodiversity Footprint). Luontojalanjäljessä huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi maa- ja merialueiden käyttö, eliöiden suora hyödyntäminen, saasteet sekä vieraslajit. Hankkeen tuloksena julkaistava luontojalanjäljen laskentamenetelmä tulee olemaan kaikille avoin. 

Kiertotalouslaskenta tuo esiin uudelleenkäytön ympäristöhyödyt 

Meillä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa toiminnan keskiössä on aina ollut ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi luonnonvarojen säästö. Luonnonvarojen ylikulutus on merkittävin luontokatoon johtava tekijä, ja uudelleenkäyttö on erittäin tehokas keino luonnonvarojen säästämiseksi. 

Kun tavarat kiertävät käytössä mahdollisimman pitkään, tarvitaan vähemmän uusia tavaroita ja näin säästyy valtava määrä luonnonvaroja – samalla toki myös vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Tätä uudelleenkäytöstä syntyvien ympäristöhyötyjen mittaamista kutsumme kiertotalouslaskennaksi. Tarjoamme kiertotalouslaskennan palveluita myös muille yrityksille: mittaamme esimerkiksi Fiskarsin ja Taitonetin uudelleenkäyttötoimillaan saavuttamia ympäristösäästöjä vuosittain. 

Kaikki työ ympäristön hyväksi auttaa meitä ja maapalloa. Välillä on hyvä pohtia, millä keinoilla saavutetaan vaikuttavimmat tulokset ja millä mittareilla työtä kannattaa seurata. Siispä katse maapalloon ja kohti yhä vastuullisempia tekoja! 

Jalanjälki, kädenjälki, elinkaariarviointi… Ympäristövaikutusten seuraamiseen on monia menetelmiä ja mittareita. Voit tutustua yleisimpiin mittareihin lataamalla maksuttoman Millä mitalla -oppaamme täältä.

Sally Londesborough

Ympäristöasiantuntija

• Hiilijalanjälkilaskenta
• Asiantuntijaluennot
• Ympäristökoulutukset
• Asiakkuuksien kehittäminen

Puh. 0400 348 325