Tervetuloa Kierrätyskeskuksen uusille sivuille!

Melkein vuoden kestäneen uurastuksen hedelmät ovat nyt valmiita poimittaviksi, sillä Kierrätyskeskuksen upouudet verkkosivut ovat vihdoinkin julki kaikelle kansalle!

Perusteelliselle verkkosivu-uudistukselle on ollut tarve jo pitkään. Uudeksi alustaksi valikoitui WordPress, joka vastasi tarpeeseemme saada kehittyvä ja notkea alusta, jonka kanssa on helppo olla itsekin notkea ja kehittyvä. 

Mikä uusissa verkkosivuissa on muuttunut? Kuten ehkä huomaat, ihan kaikki. 

Uusi kierrätyskeskus.fi on visuaalisesti ilmava ja avara, silmille kevyt. Tekstiä on tietoisesti yritetty karsia, painottaen laatua ja selkeyttä määrän sijaan. Tavaralahjoitus-sääntöviidakon helppoon ja asiakasystävälliseen muotoon saamiseen on panostettu erityisen huolellisesti.

Verkkosivuista halutaan tehdä myös mahdollisimman saavutettavat. Ensivaiheessa sivujen helppolukuinen teksti, taustojen sävytykset, fontti ja fonttikoko, linkkinappien värit ja kuvien alt-tekstit tukevat tätä tavoitetta. Leipätekstin sekaan on sijoitettu jäsentävinä elementteinä toimivia nostokortteja, jotka katkaisevat pitkät tekstipötköt luontevasti. Työtä saavutettavuuden parantamiseksi jatketaan sivujen julkaisun jälkeenkin. Samaa väljyyttä, helppolukuisuutta ja saavutettavuutta toteutettiin myös Polun uusien sivujen kohdalla. 

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, uudet verkkosivut ovat vihdoinkin Kierrätyskeskuksen visuaalisen ilmeen mukaiset. Tämä ei tapahtunut hetkeäkään liian aikaisin – Kierrätyskeskuksen ilmehän uudistettiin jo vuonna 2018!

Uudistuksen myötä Ympäristökoulu Polun nettisivut eriytyivät Kierrätyskeskuksen sivuista, muuttaen uuteen kotiinsa polkuedu.fi-domainin alle. 

Otamme mielellämme vastaan palautetta uusista sivuista uudistuneen palautelomakkeen kautta.