Kuinka saavuttaa yrityksen ympäristölupaukset?

Henkilöstössä piilee avain yrityksen menestymiseen myös ympäristötyössä.

Heti alkuun väite: henkilöstö on yrityksen suurin (jollei ainoa) voimavara. Tämän myötä henkilöstössä piilee avain yrityksen menestymiseen. Henkilöstön toimet lopulta ratkaisevat myös, kuinka yritys omaksuu kiertotalouden osaksi liiketoimintaansa tai kehittää uusia, ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Myös: kuinka yritys saavuttaa asettamansa ympäristötavoitteet. Esimerkiksi kuinka roskat löytävät paikkansa omissa jäteastioissaan tai joudutaanko kahvia kaatamaan aina pois, koska sitä on keitetty liikaa.

Siispä yksi tärkeimmistä asioista on aloittaminen. Aloitetaan sitten ympäristölupauksien suunnittelemisesta, tai niiden asettamisesta tai toimeenpanosta. 

Kätevä tapa aloittaa on ajatuksia herättelevä, faktoilla ja esimerkeillä ladattu koulutus, joka inspiroi ja innostaa tarttumaan toimeen. Kynnys aloittaa madaltuu, kun kouluttaja vie fasilitoidusti ajattelua eteenpäin. Etsimällä vastauksia kysymyksiin asiantuntijan sparraamana päästään kiinni olennaiseen: 

  • Millaiset ovat yrityksen keskeisimmät ympäristövaikutukset?
  • Kuinka voimme vaikuttaa yrityksen ympäristövaikutuksiin?
  • Mitkä ovat yrityksen asiakkaille tärkeimmät vastuullisuusteot?
  • Missä olemme hyviä, entä mitkä ovat kehityskohteemme?
  • Miten voimme tarjota asiakkaille mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja?

Ulkopuolinen, oivalluttava sparraaja auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin. Asiantuntija myös tuo keskusteluun uusia näkökulmia ja auttaa kohti tavoitteiden saavuttamista. Asiantuntijan sparrauksen avulla tiimi saa muodostettua seuraavat askeleet.

Kouluttautuminen ei katso paikkaa, sillä esimerkiksi teamsissa vedetty etäkoulutus mahdollistaa kotikonttorien väen kokoontumisen saman asian äärelle. Osallistumismahdollisuudetkaan eivät vähene, vaan etäkoulutuksissa sparraajalla on käytössään näppäriä tapoja kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi.

Hyödynnä yrityksesi suurinta voimavaraa myös ympäristön eduksi. Tutkimusten mukaan aikuinen ihminen tekee joka päivä noin 35 000 päätöstä, joten mahdollisuuksia tehdä parempia valintoja on useita. Tärkeää on siis aloittaa.