Kiitos kun vaikutat! Pitämällä tavaran kierrossa olet mukana tekemässä ympäristösäästöjä

Uudelleenkäytön keinoin, yhdessä asiakkaiden kanssa, Kierrätyskeskus säästää vuosittain kymmeniä miljoonia kiloja luonnonvaroja ja välttää valtavasti hiilidioksidipäästöjä. Tavaroiden uudelleenkäyttö – johon viittaavat myös sanat second-hand, pre-loved, kierrätetty ja käytetty – vähentää uusien tavaroiden tuotantoa. Kun uusien tavaroiden tuotanto vähenee, vähenevät myös luonnonvarakulutus ja ilmastopäästöt. 

Kierrätyskeskus laskee toimintansa kautta tapahtuvat ympäristösäästöt säästettyinä kiinteinä luonnonvaroina sekä vältettyinä hiilidioksidipäästöinä. Tässä vuoden 2022 toiminnan ympäristösäästötulokset:

  • 65,6 miljoonaa kiloa säästettyjä luonnonvaroja 
  • 13,1 miljoonaa kiloa vältettyjä hiilidioksidipäästöjä 

Asiakkaiden ansiosta

Kierrätyskeskuksen saavuttamat uudelleenkäytön ympäristöhyödyt syntyvät aina yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ympäristösäästöjä luodaan ikään kuin kaksisuuntaista katua kulkien. Yhdellä kaistalla asiakkaat lahjoittavat itselleen tarpeettomia tavaroita uudelleenkäyttöön, ja toisella kaistalla asiakkaat ostavat tavaransa käytettynä. Näin kiertotalouden rattaat pysyvät vauhdissa, ja Kierrätyskeskus pystyy tuomaan yhteen tavaranlahjoittajat ja käytettyjä hankintoja suosivat. Lopputuloksena ovat huikeat ympäristösäästöt, joista kuuluu miljoonien kilojen kiitos teille kaikille!

Ja kierrätyskeskuslaisten kovan työn tuloksena

Tavaroiden matka lahjoituksesta uudelle käyttäjälle vaatii paljon työtä ja työntekijöitä. Kun asiakkaat tuovat lahjoituksia, Kierrätyskeskuksen henkilökunta lajittelee ne, etsien tavaroille ympäristön kannalta parhaan seuraavan askeleen. Suurin osa tavaroista hyllytetään kauniisti myytäväksi sellaisenaan tai annetaan uuteen kotiin myymälöiden ilmaisosastoilta. Osa taas käy ensin korjauksessa, kunnostuksessa tai perusteellisessa uudistuksessa Kierrätyskeskuksen omilla sähkö-, fillari- ja Plan B -verstailla.

Tavoitteenamme on aina ohjata taloon tulevasta tavaravirrasta mahdollisimman suuri osuus uudelleenkäyttöön ja samalla myös mahdollisimman pieni osuus jätteisiin. Vuoden 2022 tavoitteena oli painaa seka- ja energiajätteeksi päätyvän materiaalin osuus alle kymmenen prosentin.”

kertoo Kierrätyskeskuksen ympäristöpäällikkö Ville Heinilä

Tässä onnistuttiin. Uudelleenkäyttöön ohjattiin tavaravirrasta 55 % eli noin 6,4 miljoonaa tavaraa.

Kierrätyskeskuksen materiaalivirrat vuonna 2022: 55 % uudelleenkäyttöön, 30 % materiaalikierrätykseen, 15 % energiahyödynnykseen.

Minne rahat menevät? 

Kaikki mahdolliset taloudelliset tuotot käytetään aina Kierrätyskeskuksen perustehtävän mukaisen toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen, siis uudelleenkäytön edistämiseen sekä työllistämiseen. Omistajille – joista suurimmat ovat Helsingin kaupunki, HSY ja muut pääkaupunkiseudun kunnat – ei jaeta voittoa.

Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen yritys, joka tavoittelee toiminnallaan kestävää tulevaisuutta mahdollistamalla luonnonvarojen riittävyyttä ja kestävää elämäntapaa. Käytännössä tämä tapahtuu uudelleenkäyttötoiminnan avulla sekä koulutuksen, kasvatuksen ja konsultoinnin keinoin.  

Tärkeä osa kestävää tulevaisuutta on sosiaalisen vastuun kanto. Tähänkin Kierrätyskeskus tarttuu tarjoamalla pitkäaikaistyöttömille tai muuten vaikeasti työllistyville työtehtäviä sekä tukea ja koulutusta jatkotyöllistymiseen. Monen kierrätyskeskuslaisen työ keskittyy muiden työntekijöiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten ammatilliseen tukemiseen ja osaamisen kartuttamiseen. Tämänkin mahdollistavat Kierrätyskeskuksen toiminta ja tuotot.

Anu Hakala

Ympäristöasiantuntija

• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän neuvonta ja auditointi
• Ympäristötyön kehittäminen
• Asiantuntijaluennot
• Ympäristökoulutukset
• Kierrätyskeskuksen ympäristövastuutyö

Puh. 045 636 630